Hệ Thống

ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Điện năng lượng mặt trời lấy từ năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời được hấp thu trực tiếp qua tấm pin mặt trời chuyển hóa thành điện năng, nối trực tiếp vào hệ thống điện lưới có sẵn nên được gọi là hệ thống điện mặt trời hòa lưới hoặc nối lưới.

image
image

ĐIỆN MẶT TRỜI BƠM TƯỚI

Điện năng lượng mặt trời lấy từ năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời được hấp thu trực tiếp qua tấm pin mặt trời chuyển hóa thành điện năng, nối trực tiếp qua bộ biến đổi tần số theo điện áp để tưới liên tục mà không cần lưới điện.

ĐIỆN MẶT TRỜI LƯU TRỮ

Điện năng lượng mặt trời lấy từ năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời được hấp thu trực tiếp qua tấm pin mặt trời chuyển hóa thành điện năng, nối trực tiếp vào hệ thống điện lưới có sẵn đồng thời nạp vào thiết bị lưu trữ khi mất điện nên được gọi là hệ thống hòa lưới có dự trữ Hybrid.

image